Home


  Wom@ct  

presenteerde begin dit jaar haar productie

 

"De muur van mijne gebuur" 

Foto's (klik hier) 

Trailer (klik hier)

Beste bezoeker,

 

Wij heten u welkom op de website van de toneelvereniging WOMACT vzw. Hier vindt u de allerlaatste nieuwtjes en alle mogelijke interessante info over onze toneelvereniging.

 

 

 

Onze acteurs speelden in het voorjaar van 2019 het succesvol blijspel

"De muur van mijne gebuur"

    in zaal Familia, Adolf Mortelmansstraat 18 te 2160 Wommelgem (grote zaal). 

 

 

Volgend voorjaar (2020) hopen we u opnieuw te mogen begoeten tijdens de voorstelling van een nieuw stuk,

waarover u hier binnenkort meer te weten komt.

 

Wordt u graag op de hoogte gehouden, stuur dan een mailtje naar info@womact.be

 

 

 

Wegbeschrijving : Zaal "FAMILIA" - Adolf Mortelmansstraat 18 - 2160 Wommelgem

 

WomAct dankt alle sponsors en medewerkers voor hun inzet, maar vooral het publiek voor de getoonde interesse, zonder u was dit onmogelijk !  

 

We willen in de toekomst ook meer de kaart van de jeugd trekken en daarom zouden we zeer graag jongeren verwelkomen.
Mocht u zich aangetrokken voelen om in het amateurtheater iets te betekenen dan horen we het graag van u.

Bel ons gerust.
 
                               De voorzitter,                                                  Magda Spelters  0478.669 376

                               Artistiek leider,                                                Toine Cools         0495.231 422
WomAct vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt aan WomAct vzw. Womact vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres. WomAct verwerkt deze persoonsgegevens  om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen (bv. bij een annulatie van een voorstelling). WomAct  verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De op de website van WomAct gepubliceerde namen en/of foto’s uit de voorstellingen zullen, op vraag van betrokkenen, verwijderd worden. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@womact.be. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@womact.be en WomAct vzw zal zo snel als mogelijk, maar binnen de vier weken gevolg geven aan uw verzoek. WomAct vzw - Fortbaan 70 - 2160 Wommelgem - ondernemingsnummer 0659.685.122 - Bank.rek. BE59 9731 6126 1726