Bestuur / Leden


 

Bestuur:

 

   
 • Voorzitter:
  Magda SPELTERS 
 • Secretaris:
  Lisette VERHOEVEN
 • Penningmeester:
  Mia DE PEUTER
 • Productieverantwoordelijke:
  Sarina JACOBS
 • Artistieke leiding en regie:
  Toine COOLS
 • Bestuurslid:
  Angéle DE BIE

 

Logistiek:

 

   
 • Feestverantwoordelijke:
  Luc BERGHUIS
 • Foto's:
  Dany HARDYS, Dirk VAN DESSEL
 • P.A. / Belichting:
  Tony VAN DEN HEUVEL, Eddy VAN ROMPUY 
 • Decor:
 

Hubert BOSSCHAERTS, Robert SEGERS, Staf LAUREYS,

Alain BOSMANS, Eddy (Jozef) VAN HOUT

 • Tap- en toogverantwoordelijke:
 

Rene GEYSKENS

 • Kleding:
  Ria CORNU
 • Make-up:
  Marie-Louise VAN DYCK
 • P.R.:
  Bestuur WOMACT
 • Webbeheer:
 

Tony VAN DEN HEUVEL

 

Leden:

 

 

 

 

 

Luc BERGHUIS, Alain BOSMANS, Hubert BOSSCHAERTS, Carla CAES, Toine COOLS, Ria CORNU, Angèle DEBIE, Charles DE LAET, Dirk DE MEULDER, Mia DE PEUTER, Frieda DOMEN, Aimè GEUDENS, Cathrien GEYSKENS, René GEYSKENS, Sarina JACOBS, Staf LAUREYS, Bjorn PAS, Rita PECQUEUR, Carina REGEMORTELS, Koen SCHOLIERS, Ellien SCHUDDINCK, Robert SEGERS, Viviane SEGERS, Magda SPELTERS, Jurgen TAELEMANS, Yanah TAELEMANS, Heidi TERRY, Paul VAN ASSCHE, , Magda VAN DEN BERGHE, Tony VAN DEN HEUVEL, Annemie VAN DESSEL, Dirk VAN DESSEL, Louise-Marie VAN DYCK, Guy VAN GERWEN, , Eddy VAN ROMPUY, Dirk VERHAEGEN, Lisette VERHOEVEN, Nicole VISSERS.

 
 
 


WomAct vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt aan WomAct vzw. Womact vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres. WomAct verwerkt deze persoonsgegevens  om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen (bv. bij een annulatie van een voorstelling). WomAct  verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De op de website van WomAct gepubliceerde namen en/of foto’s uit de voorstellingen zullen, op vraag van betrokkenen, verwijderd worden. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@womact.be. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@womact.be en WomAct vzw zal zo snel als mogelijk, maar binnen de vier weken gevolg geven aan uw verzoek. WomAct vzw - Fortbaan 70 - 2160 Wommelgem - ondernemingsnummer 0659.685.122 - Bank.rek. BE59 9731 6126 1726