Wie zijn we ?


Reeds vanouds werd er te Wommelgem toneel gespeeld. Dit gebeurde echter hoofdzakelijk als nevenactiviteit van Femma en met als eerste opdracht: de kas van die vereniging spijzen.

Na het geweldige succes van de laatste productie 'Amaai mijn klooster ...', van de hand van Toine Cools, besliste de hele groep om een echte toneelkring op te richten.

We zijn dan ook bijzonder trots dat we ons vanaf 01 april 2014 met de naam 'WomAct' officieel een Wommelgemse toneelvereniging mogen noemen. In de naam zit dan ook de verwijzing naar WOMmelgem ACTeert.

 

 WomAct vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt aan WomAct vzw. Womact vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres. WomAct verwerkt deze persoonsgegevens  om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen (bv. bij een annulatie van een voorstelling). WomAct  verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De op de website van WomAct gepubliceerde namen en/of foto’s uit de voorstellingen zullen, op vraag van betrokkenen, verwijderd worden. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@womact.be. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@womact.be en WomAct vzw zal zo snel als mogelijk, maar binnen de vier weken gevolg geven aan uw verzoek. WomAct vzw - Fortbaan 70 - 2160 Wommelgem - ondernemingsnummer 0659.685.122 - Bank.rek. BE59 9731 6126 1726